Functieomschrijving nieuwe directeur

Functie-inhoud zakelijk directeur Huis van Belle

De vacature vind je hier (klik)

Huis van Belle is een stichting. De directeur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt samen met het team de visie en missie. Het bestuur denkt op afstand in grote lijnen mee.

Huis van Belle is opgericht in 2012 met als doel christelijke tienermeiden een veilige plek te bieden. Deze plek is online drukbezocht met 50.000 unieke bezoekers per maand. Het tijdschrift Belle verschijnt 6 keer per jaar en heeft 2700 abonnees. Er is een webshop, forum, diverse uitgaven (zoals de schoolagenda) en eens per jaar de Belledag waar 700 meiden komen.

Strategie en beleid

 • Vormgeven aan en bewaken van de missie en de visie.
 • Opstellen van een meerjarenplan en een actieplan voor het komende jaar.
 • Nadenken over en realiseren groei van financiën.
 • Afwegingen maken tussen zelf doen of uitbesteden van werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor verdere groei van het merk en de community.

Financiën

 • Maken van begrotingen.
 • Strategieën bedenken voor werven fondsen.
 • Samen met aan te nemen fondswerver verantwoordelijk voor binnenhalen (vermogens)fondsen en nieuwe donateurs.
 • Boekhouding bijhouden en verantwoorden.

HRM

 • Inspireren en begeleiden van het team en meenemen in de nieuwe aanpak.
 • Werven van nieuwe collega’s en stagiaires, in samenwerking met teamleiders.

Operationeel

 • Verbetering aanbrengen in huidige systemen en processen.
 • Zicht krijgen op huidige werkwijze en plan van aanpak maken voor verbeteringen.

Communicatie

 • Eindverantwoordelijk voor communicatie naar buiten.
 • Onderhouden van en aanboren nieuwe samenwerkingspartners.